Cairde na Tamhnaí MÓire - Official Opening   13/05/2015

A message from Cairde na Tamhnaí Móire

Tá lúcháir ar Naíscoil na Tamhnaí Móire a fhógairt go mbeidh Oscailt Oifigiúil na Naíscoile ann an Déardaoin bheag seo ar 10.00 ag an Naíscoil féin. Beidh an tAire Oideachais, John O'Dowd linn chun an ócáid a cheiliúradh.
Fáilteofar go croíúil roimh gach duine a bheith linn ar an lá stairiúil seo.

It is with great pride that we can announce the official opening of the Naíscoil this Thursday at 10.00. The Minister of Education, John O'Dowd will be there to help celebrate this very special event. Everyone is more than welcome to join us in this historic occasion in what we hope will be the first step in a long and prosperous journey for Irish Medium education in our area.

Is de réir a chéile a thógtar na caisleáin / Mighty oaks from little acorns grow
Our sponsors